ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੜਕ ਪਾਰ ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਵਾਪਰਿਆ ਵੱਡਾ ਹਾ ਦ ਸਾ

ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰ ਹਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿ ਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅ ਜ ਗ ਰ ਸੱਪ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋ ਸ਼ ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਗਰ ਸੱਪ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿ ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ।ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਝ ਲ ਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰੋ ਕ ਕੇ ਉਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਵਾਈ।

ਇੱਕ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਸ ੜ ਕ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈਆਂ।ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀ ਡੀ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱ ਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।