ਮੈ ਡਮ ਬਲਾ ਉਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿ ਆਰਥੀ ਨੂੰ ਘਰ ਫਿਰ ਬਣਾ ਉੰਦੀ ਸੀ!

ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾ ਣੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿ ਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰਵ੍ਹੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆ ਰਥੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੈਡ ਮ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਵਿ ਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਆ ਪਸ ਵਿੱਚ ਸ ਬੰ ਧ ਵਧੀ ਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉ ਸਦਾ ਤ ਲਾ ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋ ਬਾ ਅ ਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿ ਊਸ਼ਨ ਪੜਨ ਆਉਦੇ ਬਾਰਵ੍ਹੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿ ਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱ ਬਤ ਉਤ ਪੰਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈ ਡਮ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿ ਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜ ਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾ ਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤਾ ਜੋ ਉਹ ਟਾ ਈਮ ਨਾਲ ਫਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਵਿਦਿ ਆਰਥੀ ਬਿਲ ਕੁੱਲ ਅਣ ਜਾਣ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾ ਪ ਰ ਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵਿਦਿ ਆਰਥੀ ਮੈ ਡਮ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਤਾ ਉਸ ਨੇ ਵਿਦਿ ਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕ ਮਰੇ ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੁੰ ਡੀ ਬੰ ਦ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਜਦੋ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਪ ੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤਾ ਉਹਨਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦ ਰੋ ਕੁੰ ਡੀ ਬੰ ਦ ਹੈ ਉਹਨਾ ਨੇ ਦਰ ਵਾਜਾ ਖੜ ਕਾਇਆ ਪਰ ਅੰਦ ਰੋ ਕੋਈ ਅ ਵਾਜ ਨਹੀ ਆਈ।

ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾ ਅ ਦ ਜਦੋ ਦਰ ਵਾਜਾ ਖੁੱਲਿ ਆ ਤਾ ਬੱ ਚੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾ ਲ ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁ ਰੀ ਤਰਾ ਸ਼ ਰਮਿੰਦਾ ਜੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱ ਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਦਿ ਆਰਥੀ ਉੱਥੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈ ਡਮ ਵੀ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਟਿਊ ਸ਼ਨ ਪੜਾ ਉਣ ਲਈ ਵਾਪਿਸ ਬਾ ਹਰ ਨਹੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋ ਨੀ ਰਸ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈ ਡਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹ ਰਕਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ।

ਸਾਡੇ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰ ਪੱਖ ਜਾਣ ਕਾ ਰੀ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿ ਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਖ ਬਰ ਤੇ ਜਾ ਣਕਾ ਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ,ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ , ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵਾਇ ਰਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨ ਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ਼ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਫੌਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ |ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਏਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਹੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।