ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕ ਤਲ , ਛਾਇਆ ਸੋਗ

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉ ਪਰ ਜੋਂ ਕ ਹਿਰ ਗੁਜ਼ ਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕ ਲ ਪ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿਚ ਬ ਹੁ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਫਤਾਂ ਦੇ ਕਾ ਰਨ ਬ ਹੁ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾ ਰੀ ਮੁਸ਼ ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾ ਹ ਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾ ਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾ ਰ ਪਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮੁ ਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘ ਟ ਨਾ ਵਾਂ ਸਾਹ ਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਚੜ੍ ਹਦੇ ਪੰਜਾ ਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੇ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰ ਸਾ ਰ ਨੂੰ ਅਲ ਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸ ਮਾ ਚਾ ਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੀ। ਗੋ ਲੀ। ਮਾ -ਰ। ਕੇ ਹੱ -ਤਿ -ਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਅਨੁ ਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ|

ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿ ਕਾਰ ਵਰ ਕਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾ ਹ ਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫ਼ ਰਾ ਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਗਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦੇ ਸਾ ਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋ ਗ ਦੀ ਲ ਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾ ਨਕ ਪੁ ਲਸ ਦੇ ਪ੍ਰ ਮੁੱਖ ਰੌਸ਼ਨ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮ ਕ ਸ ਦ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ|

ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਬਲੋ ਚਿਸ ਤਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੁ ਰ ਬ ਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੀਰ ਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਘ ਟ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗਾਇਕ ਹਨੀਫ ਚਮਰੋਕ, ਮਹਿਲਾ ਅਧਿ ਕਾਰ ਵਰਕਰ ਤਾਈਬਾ ਬਲੂਚ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਨ। ਬਲੂਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਲੋ ਚਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬ ਹੁ ਤ ਦੁੱ ਖ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਨੇ ਬ ਹੁ ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ,ਸਾਹਿਤਕ ,ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੋ ਲਿਆ ਹੈ ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕ ਮੀ ਪੂ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ ਬਰ ਸਾਹ ਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਏਹੀ ਕੋਸ਼ਿ ਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਹੀ ਮਹੁੱ ਈਆ ਕਰ ਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱ ਜੀ ਜਿੰ ਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੋਂ |