ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਸ਼ੱਕ, ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕੈਮਰਾ!

ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿ ਵਾਰ ਹ ਸਦਾ ਵ ਸਦਾ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿ ਵਾਰ ਨੂੰ ਟੁੱ ਟਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਪਰਿ ਵਾਰ ਜੋ ੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵ ਸੀਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫ਼ਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਵਾ ਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘ ਟ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰ ਸ ਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਆਓ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਮਾ ਮ ਲਾ ਕੀ ਹੈ।

ਦ ਰ ਅ ਸ ਲ ਇਹ ਮਾ ਮ ਲਾ ਦਕ ਨੌਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਥ ਵਿਅ ਕਤੀ ਪ੍ਰੋਪ ਰਟੀ ਡੀਲ ਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱ ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਅ ਕਤੀ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਘਰ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦ ਸਦਾ ਸੀ। ਲ ੜਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਆਫ਼ਿ ਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ, ਉਸ ਨੇ ਸਹੀ ਥਾਂ ਪਤਾ ਲ ਗਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਜੀ ਪੀ ਐਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ ਤਾ ਲੱਗਿ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਔ ਰਤ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਮ ਸ ਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲਿ ਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਤ ਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਹਾ ਲ ਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹ ਆ ਪਣੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮ ਝਾਇ ਆ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਇਆ। ਉਸ ਦੂਸ ਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮ ਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਹੁ ਣ ਠੀ ਕ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਵਾਇ ਰਲ ਖਬਰ ਅਤੇ ਘਰੇ ਲੂ ਨੁ ਸ ਖੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੇ ਫਾਇ ਦੇਮੰਦ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ||ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ |ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਏਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਚ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਹੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬ ਤੀ ਤ ਕਰ ਸਕੋਂ |