ਸੁ ਹਾ ਗ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾੜੀ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕੀਤੀ !

ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਸੁ ਹਾ ਗ ਰਾ ਤ ਦੇ ਸ ਮੇਂ ਲਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਓਸਦੇ ਲਾੜੇ ਦੀ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਇਸ ਵੀ ਡੀ ਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਅ ਸ ਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਲਵ ਮੈ ਰਿ ਜ ਇੱਕ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਘਰ ਦੀ ਲ ੜ ਕੀ ਦੇ ਨਾ ਲ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾ ਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨ ਹੀਂ ਸੀ । ਲੜਕਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕ ਰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕ ਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਪੂਰਾ ਵਿ ਆਹ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਨੌ ਜਵਾਨ ਪੀ ੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੰ ਤ ਜ਼ਾ ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸੁ ਹਾ ਗ ਰਾ ਤ ਦਾ ਸ ਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਬ ਹੁ ਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਪੂਰੀ ਸੱਜ ਧੱ ਜ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾੜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱ ਲ ਬਾ ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿ ਰ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਜਿ ਸ ਮ ਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਦਮ ਹੀ ਚੱ ਕ ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੜੀ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾ ਇ ਦ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਮਨੀਮ ਨਾ ਲੱ ਗ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਲਾੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇ ਹ ਚੱ ਕਰ ਆਮ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਲਾੜਾ ਥੋ ੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾੜੀ ਲਾ ੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿ ਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪ ਰ ਹੁਣ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਖਿ ਆਲ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰ ਕਾ ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾ ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੰ ਨ ਵਾ ਦ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋ ਹਰ ਤ ਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇ ਜ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤਾ ਜੋ ਹਰ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਖਬਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਮੰਦ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਮਿਲੇਗੀ| ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨ ਵਾਦ ਹੈ ਜੀ|