ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰੇਆਮ ਲਾਈਵ ਹੋਕੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਾਰਾ !

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਇ ਰ ਲ ਹੋਏ ਪੰਚ ਐਸੀ ਗੰਦੀ ਟਰੈਂਡਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬਾਦਤੋਂ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨ ਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਕ ਹਿੰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਜ਼ ਆਓ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗ ਈ। ਦੋਸਤੋ ਦੂਸਰੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੱਸਦੇ ਨੋਟ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱ ਤਾ ਕਿ ਸੋਨਮ ਗੁਪਤਾ ਬੇਵਫਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੀ ਡੀ ਓ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤੋਰਾਤ ਇਹ ਨੋਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇੰਨੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ।


ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗ ਈ ਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਟ ਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਤੀਸਰੇ ਟਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਰਟਿਸਟ ਦੁ ਆ ਰਾ ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇਸ ਮੇਂ ਤੇਰਾ ਘਾ ਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ