ਘਰ ਤੋ ਭੱਜੇ ਪੇ੍ਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਵਾਇਰਲ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਹੈਰਾਨ !

ਹੈਰਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਜੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇ ਮੀ ਜੋੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਘਰੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘ ਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬ ਚ ਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੜਿੱਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲਿ ਆ ਇ ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ ਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਆ ਦ ਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।


ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਵੀ ਡੀ ਓ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਉ ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰ ਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ।