ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ ਲੂਕ, ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਖਿ ਸਕੀ ਰ ਸਤਾ ਵੀ ਬਦ ਲਿਆ

ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ ਲੂਕ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿ ਛਲੇ ਕਾ ਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕ ਨੂੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿ ਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋ ਲਨ ਦੇ ਤਹਿ ਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੇਤੀ ਕਨੂੰ ਨਾਂ ਖਿਲਾ ਫ਼ ਸੰ ਘ ਰ ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿ ਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿ ਸ਼ੇਸ਼ ਸੈ ਸ਼ਨ ਦਾ ਐ ਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੈ ਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾ ਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੈ ਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾ ਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰ ਚ ਗਏ । ਯਾ ਦ ਰਹੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮ ਗ ਰੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅ ਹੁ ਦਾ ਛੱਡ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿ ਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜ ਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾ ਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅ ਹੁ ਦਾ ਛੱ ਡਣ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਸਿੱਧੂ ਹੁ ਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

ਤਕ ਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰ ਮੇ ਸ ਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿ ਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿ ਸ਼ੇਸ਼ ਇ ਜ ਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾ ਮਲ ਹੋਏ , ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿ ਵਾ ਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੌ ਰਾ ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਿ ਸ ਕ ਗਈ ਤੇ ਰ ਸ ਤਾ ਵੀ ਬਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰ ਸ਼ੰ ਸਕ ਵੀ ਹੈ ਰਾਨ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿ ਚ ਕਾ ਰ ਕਈ ਮ-ਤ-ਭੇ- ਦ ਉ ਜਾ ਗ ਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾ ਅ ਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਰੀ ਖੇ ਤਰ ਦੀ ਹਾ ਰ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿ ਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇ ਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿ ਭਾਗ ਬ ਦ ਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਬ ਦ ਲ ਤੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾ ਅ ਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅ ਸ ਤੀ ਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈ ਸ਼ ਨ ਵਿੱਚ ਨ ਜ਼ ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਅ ਰ ਸੇ ਬਾ ਅ ਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਖਾ ਸ ਇ ਜ ਲਾ ਸ ਵਿੱਚ ਕ ਦ ਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਆਂ ਦੇ ਰ ਸਤੇ ਤੋਂ ਅੰ ਦਰ ਦਾ ਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਰ ਸਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰ ਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰ ਦਰ ਦਾ ਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ । ਜਦੋਂ ਅੰ ਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੀਟ ਵੀ ਬ ਦ ਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਾਂਗ ਰਸੀ ਵਿਧਾ ਇਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱ ਛੇ ਸੀ ਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬ ਦਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਕਾ ਰਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿ ਧਾ ਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਕ ਤਾ ਰ ਵਿਚ ਨ ਜ਼ ਰ ਨਹੀ ਆਉਣਗੇ।