ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਇਥੇ ਮਿਲਿਆ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੀੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਉਡੇ ਹੋਸ਼ , ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਚ ਰਚਾ

ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਬ-ਹੁ-ਤ ਹੀ ਵਿ-ਸ਼ਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾ-ਣਕਾਰੀ ਹਾ-ਸਿਲ ਕਰਨਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾ-ਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਸੰ-ਸਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬ-ਹੁ-ਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿ-ਹੇ ਤੱਥ ਮੌ-ਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ-ਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿਚ ਬ-ਹੁ-ਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਲ-ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾ-ਅ-ਦ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾ-ਫੀ ਹੈ-ਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਬੇ-ਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਘ-ਟ-ਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਆ-ਕਾ-ਰ ਦਾ ਇਕ ਕੀੜਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੌ-ਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁ-ਰੰਤ ਹੀ ਉਸ ਕੀੜੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵਾਇ-ਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾ-ਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਦਰ-ਅਸਲ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਮਾਊਂਟੇਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿ-ਵਾਰ ਘੁੰ-ਮਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ

ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਕ ਇਨਸਾਨੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਬਰਾ-ਬਰ ਦਾ ਇਕ ਕੀੜਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾ-ਅ-ਦ ਘੁੰ-ਮਣ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੁ-ਰੰਤ ਹੀ ਉਸ ਕੀੜੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀ-ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਸੁੰ-ਦਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਸਾ-ਧਾਰਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੱਡੇ ਵੁੱਡ ਮੋਥ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਈਨ-ਜ਼ਲੈਂਡ ਦੇ ਤੱਟ ‘ਤੇ ਅਕ-ਸਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਭੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ‘ਤੇ ਗਾ-ੜ੍ਹਾ ਦਾ-ਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੀੜੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰੀਬ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕੀੜੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿਚ ਆਸਾ-ਧਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।