ਰਿ ਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸ ਰ ਮ ਸਾ ਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸੱਸ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਇ ਜ ਰਿ ਸ ਤਾ !

ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿ ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾ ਇ ਜ਼ ਸੰ ਬੰ ਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਤਿੱਨ ਚਾਰ ਸਾ ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅੌਰਤ ਨੇ ਅਾਪਣੇ ਪਤੀ ਉੱ ਥੇ ਬਹੁਤ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸ ਬੰ ਧ ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਸੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅੌਰਤ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱ ਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿ ਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ ਫ਼ਰਿ ਸ਼ ਤ ਨੁ ਮਾ ਦੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ ਰੈਂ ਡ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉ ਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਪੇ ਘਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱ ਤੀ ਉਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹ ਨ।

ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾ ਪੇ ਘਰ ਛਾ ਪਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅ ਸ਼ ਲੀ ਲ ਹ ਰ ਕ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰੰ ਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋ ਸ ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀ ਹੈ